Vid retur:
Skicka ett mail till info@safetect.com. I mailet måste det framgå tydligt att du ångrar ditt köp samt orsak.